Al Dente på kartan

Vi ligger lätt till – i Muncka – på gatunivå i den gamla Rievägens mjölkbutik.
Med 4ans spåra, Hesa- och Esbobussar kommer du nästan fram. För egen
bil hittar du oftast plats precis framför  – parkeringsautomater behöver du inte mata.

Al Dente
Rievägen 7
00330 Helsingfors

Tel. 09 458 4588

E-post:  mika (at) aldente.fi